Công nghệ xử lý hóa lý

QUÁ TRÌNH KEO TỤ - TẠO BÔNG

Tại bể keo tụ, tao bông, nước thải được lần lượt cho phản ứng với hóa chất keo tụ và hóa chất tao bông với nồng độ và liều lượng thích hợp (được xác định thông qua kết quả Jartest), nhằm làm mất tính ổn định của các hạt keo trong nước thải và lúc này chúng sẽ tương tác với nhau, kết cụm lại và hình thành các bông cặn lớn. Việc hình thành các bông cặn lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lắng tại bể lắng hoặc quá trình tuyển nổi tại bể DAF phía sau. Việc tách các bông cặn khỏi nước thải tại bể lắng hoặc bể DAF được thực hiện thông qua sự khác nhau về tỉ trọng.

Công nghệ này thường được áp dụng để khử màu, giảm hàm lượng cặn lơ lửng, một số kim loại nặng cũng như một phần chất ô nhiễm hữu cơ có trong nước thải …

 

bể lắng

Bể lắng được sử dụng để tách các chất rắn/ bông cặn được tạo thành từ quá trình keo tụ, tạo bông theo nguyên lý lắng trọng lực. Bùn lắng trong hố thu bùn sẽ được bơm về hệ thống xử lý bùn trong khi nước sau lắng sẽ tự chảy đến bể xử lý kế tiếp.

Các loại bể lắng thường được áp dụng bao gồm:

  • Bể lắng tròn (với hệ gạt bùn đáy bể)
  • Bể lắng hình chữ nhật (với hệ gạt bùn đáy bể)
  • Bể lắng đứng (độ dốc cao để bùn tự rớt vào hố thu bùn mà không cần hệ gạt bùn, dành cho các dự án có công suất nhỏ)

Bể lắng hình tròn

BỂ TUYỂN NỔI - DAF

Nếu như các chất rắn lơ lửng / bông cặn được tách ra khỏi bể lắng theo nguyên lý lắng trọng lực thì bể DAF sẽ loại bỏ chúng theo nguyên lý tuyển nổi. Nước thải sau khi qua bể tạo bông sẽ được nén với không khí ở áp suất cao vài atmosphere, sau đó giảm áp xuống áp suất khí quyển tại bể DAF, khí hòa tan tách ra khỏi nước thải thành những bọt khí mịn. Các bọt khí mịn sẽ dính bám vào các hạt (các chất rắn) và với lực đẩy nổi đủ lớn sẽ đẩy các hạt đã bám dính vào bọt khí lên bề mặt bể tuyển nổi siêu nông và tại đây chúng sẽ được dàn gạt váng bọt bề mặt tách ra khỏi nước thải.

Trong ngành xử lý nước thải, bể DAF thường được sử dụng để loại bỏ dầu mỡ, các chất rắn lơ lửng, các chất hoạt động bề mặt, các dạng chất rắn có tỉ trọng thấp (như bột giấy, cao su …). 

Bể tuyển nổi DAF

Di chuyển lên đầu