Xử lý chất thải rắn

Khái niệm

Chất thải rắn (CTR) là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại.

Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị

Các nguồn chủ yếu phát sinh ra chất thải rắn đô thị bao gồm:

Nguồn phát sinh

Loại chất thải

Hoạt động sinh hoạt

Rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi nilon, vải, da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon thiếc, nhôm, kim loại, tro, lá cây, chất thải đặc biệt như pin, dầu nhớt xe, lốp xe, ruột xe, sơn thừa,…

Hoạt động y tế

Vỏ hóa chất, vỏ dược phẩm, vỏ chai đựng thiết bị y tế bị vỡ, chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, chất thải bệnh phẩm, chất thải

Hoạt động thương mại

Giấy, carton, nhựa, túi nilon, gỗ, rác thực phẩm, thủy tinh, kim loại, chất thải đặc biệt như vật dụng gia đình hư hỏng (kệ sách, đèn, tủ, …), đồ điện tử hư hỏng (máy radio, tivi, …), tủ lạnh, máy giặt hỏng, pin, dầu nhớt xe, lốp xe, ruột xe, sơn thừa,…

Hoạt động sản xuất

Hoạt động công nghiệp

Giấy, carton, nhựa, túi nilon, gỗ, rác thực phẩm, thủy tinh, kim loại, chất thải đặc biệt như kệ sách, đèn, tủ hỏng, pin, dầu nhớt xe, lốp xe, ruột xe, sơn thừa, bùn thải…

Hoạt động xây dựng

Gỗ, thép, bêtông, đất cát,…

Hoạt động vận tải

Cát, đất, bụi mịn,…

Trạm xử lý nước thải

Bùn

Quy trình thực hiện

Đang cập nhật…

Liệt kê công nghệ xử lý

Đang cập nhật…

Di chuyển lên đầu