Hệ thống lọc nước RO 500L/giờ – Giáo sứ Bùi Hưng – Biên Hòa, Đồng Nai

Hệ thống lọc nước RO 500L/giờ – Giáo sứ Bùi Hưng – Biên Hòa, Đồng Nai

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Xây dựng hệ thống xử lý nước cấp, nước tinh khiết
Địa điểm :
Biên Hòa, Đồng Nai
Năm hợp đồng :
2020
Công suất :
500L/giờ

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu