Hệ thống xử lý khí thải lò hơi Công ty May Việt Thắng – CS: 10 tấn hơi/giờ

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi – công suất 10 tấn hơi/giờ

Chủ đầu tư: Tổng Công ty May Việt Thắng

Địa chỉ: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Dệt nhuộm
Địa điểm :
Quận Thủ Đức, TP.HCM
Năm hợp đồng :
2014
Công suất :
10 tấn hơi/giờ

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu