Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Nhà máy dầu Vinh – CN Công ty dầu Tường An

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Nhà máy dầu Vinh – CN Công ty Cổ Phần Dầu Tường An
Cơ quan phê duyệt: Bộ Tài Nguyên Môi Trường
135 Nguyễn Viết Xuân,P. Hưng Dũng, TP. Vinh, T. Nghệ An

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường
Địa điểm :
TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
Năm hợp đồng :
2020
Công suất :

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu