Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty CP Nghĩ Dưỡng ATC – Khu Resort Côn Đảo

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty CP Nghĩ Dưỡng ATC – Khu Resort Côn Đảo
Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường
Địa điểm :
Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm hợp đồng :
2017
Công suất :

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu