Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Dự án cảng Thủy nội địa và kho bãi Bảo Long – Phú Mỹ

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án cảng Thủy nội địa và kho bãi Bảo Long – Phú Mỹ
Địa điểm: KCN Phú Mỹ II, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường
Địa điểm :
KCN Phú Mỹ II, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
Năm hợp đồng :
2020
Công suất :

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu