Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường -Nhà máy dầu Phú Mỹ – CN Công ty dầu Tường An

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp Bộ) cho Dự án Đầu tư bổ sung dây chuyền trích ly công suất 450.000 tấn sản phẩm/ năm tại Nhà máy dầu Phú Mỹ – CN Công ty Cổ Phần Dầu Tường An
Cơ quan phê duyệt: Bộ Tài Nguyên Môi Trường
Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường
Địa điểm :
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
Năm hợp đồng :
2021
Công suất :

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu