Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường – Dự án: Nhà máy xử lý chất thải Nhật Minh

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án: Nhà máy xử lý chất thải Nhật Minh
Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường
Địa điểm :
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
Năm hợp đồng :
2020
Công suất :

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu