Lắp đặt HTXLNT trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tập trung – Công ty TNHH Chăn nuôi Tấn Lộc Vinh

Dự án: Lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải của trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tập trung
Địa điểm: Thôn 1, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Tấn Lộc Vinh
Công suất: 100m3/ngày

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Trang trại chăn nuôi
Địa điểm :
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
Năm hợp đồng :
2022
Công suất :
100m3/ngày

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu