Nhà máy Bột cá Tân Long, công suất 100m3/ngày

Nhà máy Bột cá Tân Long, công suất 100m3/ngày

DNTN Hải sản Tân Long – Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Chế biến thủy sản
Địa điểm :
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm hợp đồng :
2013
Công suất :
100m3/ngày

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu