Nhà máy Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Long, công suất 800m3/ngày

Nhà máy Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Long, công suất 800m3/ngày – TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Chế biến thủy sản
Địa điểm :
TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm hợp đồng :
2015
Công suất :
800m3/ngày

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu