Nhà máy điện tử Sumida Quảng Ngãi, công suất 150m3ngày

Nhà máy điện tử Sumida Quảng Ngãi, công suất 150m3/ngày

Công ty Cổ phần Kizuna Quảng Ngãi – KCN Tịnh Phong, Quảng Ngãi

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Khu công nghiệp
Địa điểm :
KCN Tịnh Phong, Quảng Ngãi
Năm hợp đồng :
2015
Công suất :
150m3/ngày

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu