Thi công Hệ thống xử lý nước thải chợ thành phố Hồng Ngự 120m3/ngày đêm

– Tên dự án: Gói thầu số 01: Thi công Hệ thống xử lý nước thải chợ thành phố Hồng Ngự (bao gồm chi phí thiết bị xử lý nước thải).
– Công suất: 120m3/ngày đêm.
– Địa điểm: Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
– Chủ đầu tư: Ban quản lý Chợ và Dịch vụ công cộng thành phố Hồng Ngự.
– Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp môi trường.
– Thời gian thực hiện dự án: 90 ngày.

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Khu dân cư/ Khu đô thị
Địa điểm :
Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Năm hợp đồng :
2022
Công suất :
120m3/ngày đêm

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu