Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Giấy Giao Long – CS: 500m3/ngày đêm

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Giao Long – KCN Giao Long
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DOHACO)
Công suất: 500 m3/ngày đêm

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Giấy và bột giấy
Địa điểm :
Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Năm hợp đồng :
2009
Công suất :
500m3/ngày đêm

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu