Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 – KCN Phú Mỹ 1 – IZICO

Lập báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022 – Khu công nghiệp Phú Mỹ 1
Địa điểm: Thị trấn Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 – IZICO

 

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường
Địa điểm :
Thị trấn Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm hợp đồng :
2022
Công suất :

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu