Lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động – Công ty TNHH Pou Phong

Lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động kèm hồ sơ vận hành trạm quan trắc khí thải tự động
Quan trắc tự động, liên tục 8 thông số: bụi tổng, NOx, SO2, CO, O2, nhiệt độ, lưu lượng, áp suất
Công ty TNHH Pou Phong
KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Cao su và thuộc da
Địa điểm :
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Năm hợp đồng :
2020
Công suất :

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu