Lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (cấp Bộ) – Nhà máy Dầu Phú Mỹ – CN Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An

  • Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (cấp Bộ) cho Dự án Nhà máy Dầu Phú Mỹ công suất sản xuất dầu tinh luyện 250.000 tấn sản phẩm/năm (bổ sung dây chuyền trích ly công suất 450.000 tấn hạt đâu nành/năm)
  • Cơ quan phê duyệt: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
  • Địa điểm: Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường
Địa điểm :
KCN Phú Mỹ I, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
Năm hợp đồng :
2022
Công suất :
Giấy phép môi trường cấp Bộ

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu