Hệ thống xử lý mùi hôi Hải sản Tân Long – CS: 150 tấn sản phẩm/ngày

Hệ thống xử lý mùi hôi – công suất 150 tấn sản phẩm /ngày

Chủ đầu tư: DNTN Hải sản Tân Long

Địa chỉ: Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Chế biến thủy sản
Địa điểm :
huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT
Năm hợp đồng :
2014
Công suất :
150 tấn sản phẩm /ngày

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu