Nhà máy Surimi Cá Vàng, công suất 500m3/ngày

Nhà máy Surimi Cá Vàng, công suất 500m3/ngày

Công ty CP TMDV BR-VT – Vũng Tàu, BR-VT

Thông tin dự án
Ngành Nghề :
Chế biến thủy sản
Địa điểm :
Vũng Tàu, BR-VT
Năm hợp đồng :
2014
Công suất :
500m3/ngày

Chia sẻ:

Di chuyển lên đầu